Odluka o postavkama sustava

ugovor-ikona

(1) Na temelju Općih uvjeta uporabe usluge PlatiMe.hr (Opći uvjeti), ovom Odlukom Upravitelj Sustava određuje Postavke Sustava.

(2) Pojedini pojmovi ili skraćenice korišteni u ovoj Odluci imaju isto značenje kao i u Općim uvjetima.

(3) Postavke Sustava su sljedeće:

  1. Standardni Parket Sustava: Parket sa standardnim izlaganjem, na kojem Pošiljatelj e-Račune može izložiti tek nakon prethodne potvrde e-Računa od strane Primatelja, na kojem UOU sklapaju Pošiljatelj i Otkupitelj te Otkupitelj mora platiti ugovoreni iznos Naknade u roku od jednog (1) radnog dana od sklapanja UOU
  2. Parket Sustava s naknadnim odobrenjem otkupa Potraživanja: Parket s posebnim izlaganjem, na kojem Pošiljatelj može odmah izložiti e-Račun, na kojem Pošiljatelj i Otkupitelj sklapaju uvjetni UOT koji stupa na snagu tek onda i ako Pošiljatelj, Otkupitelj i Primatelj (a uz Primatelja po potrebi i Davatelj suglasnosti) sklope UOU u roku od najkasnije sedam (7) dana od sklapanja UOT te Otkupitelj mora platiti ugovoreni iznos Naknade u roku od jednog (1) radnog dana od sklapanja UOU
  3. Uredovni (radni) dani: svi kalendarski dani osim subota, nedjelja i dana koji su proglašeni blagdanima i neuredovnim (neradnim) danima u Republici Hrvatskoj
  4. Valuta Potraživanja i valuta ponuda za ustup/prijevremeno plaćanje Potraživanja: hrvatska kuna (kn, HRK)
  5. Vrijeme u kojem se e-Računi mogu upućivati tj. izlagati u Sustav i u kojem se mogu davati ponude za ustup ili prijevremeno plaćanje Potraživanja:  08:00 – 14:00 h
  6. Vrijeme u kojem Otkupitelji i Primatelji koji su ujedno u ulozi Otkupitelja mogu mijenjati i povlačiti ponude nižeg iznosa od KON: 08:00 – 13:00 h
  7. Vrijeme unutar kojeg Pošiljatelj može prihvatiti ponude nižeg iznosa od KON: 14:00 – 16:00 h
  8. Broj uredovnih dana prije dospijeća Potraživanja nakon nastupa kojih e-Račun više ne može biti izložen u Sustavu: 5 (x u D-x iz Općih uvjeta)
  9. Razlika između diskretnih iznosa u odnosu na KON na koje mogu glasiti ponude Otkupitelja i Primatelja koji je ujedno u ulozi Otkupitelja:
Iznos Potraživanja (kn)iznos razlike
0,01 - 999,99- ne prihvaćaju se u PlatiMe -
1.000,00 - 4.999,9950,00 kn
5.000,00 - 9.999,99100,00
10.000,00 - 49.999,99200,00 kn
50.000,00 - 99.999,99500,00 kn
100.000,00 - 299.999,991.000,00 kn
300.000,00 - 999.999,995.000,00 kn
1.000.000,00 - 999.999.999,9910.000,00 kn

(4) Upravitelj Sustava zadržava pravo promjene ove Odluke. Svaka promjena bit će objavljena na web stranicama Upravitelja.

(5) Odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom objave na web stranicama Upravitelja.

 

DATUM OBJAVE: 6.10.2021.